Torontoi csapatok

20-as számu Árpád vezér cserkészcsapat és 
42-es szent Kinga leánycserkészcsapatok

24-es számú Károli Gáspár cserkészcsapat
Comments